2024

DátumNadpisMateriály k rokovaniuUznesenia
28. novembra 2023Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 21 Baníctvo, geológia a geotechnikaMateriályUznesenie
26. apríla 2024Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov 62 Ekonomické vedy, 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, IIMateriályUznesenie
26. apríla 2024Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 22 HutníctvoMateriályUznesenie
4. apríla 2024Rokovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 26 ElektrotechnikaMateriályUznesenie
27. marca 2024Rokovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov 42, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I, II; 43 Veterinárske vedyMateriály
26. marca 2024Rokovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov 23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I, IIMateriályUznesenie
22. marca 2024Rokovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 25 Informačné a komunikačné technológieMateriályUznesenie
21. marca 2024Rokovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov 82, 85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I, IIMateriályUznesenie
20. marca 2024Rokovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 33 Spracúvanie drevaMateriályUznesenie
19. marca 2024Rokovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 29 PotravinárstvoMateriályUznesenie
12. marca 2024Rokovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov 27 Technická chémia silikátov, 28 Technická a aplikovaná chémiaMateriályUznesenie
7. marca 2024Rokovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 39 Špeciálne technické odboryMateriályUznesenie
7. marca 2024Rokovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 37 Doprava, pošty a telekomunikácieMateriályUznesenie
5. marca 2024Rokovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 34 Polygrafia a médiáMateriályUznesenie
5. marca 2024Rokovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografiaMateriályUznesenie

2023

DátumNadpisMateriály k rokovaniuUznesenia
28. novembra 2023Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 21 Baníctvo, geológia a geotechnikaMateriályUznesenie
29. novembra 2023Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 22 HutníctvoMateriályUznesenie
27. novembra 2023Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácieMateriályUznesenie
25. novembra 2023Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 32 Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuviMateriályUznesenie
24. novembra 2023Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 31 Textil a odevníctvoMateriályUznesenie
14. novembra 2023Rokovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov 62 Ekonomické vedy; 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, IIMateriályUznesenie
11. júna 2023Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov 23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I, IIMateriályUznesenie
24. mája 2023Rokovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov 42, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I, II; 43 Veterinárske vedyMateriályUznesenie
28. apríla 2023Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov 62 Ekonomické vedy; 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a službyMateriályUznesenie
25. apríla 2023Rokovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov 23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výrobaMateriályUznesenie
21. apríla 2023Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov 42, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka; 43 Veterinárske vedyMateriályUznesenie
21. apríla 2023Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 29 PotravinárstvoMateriályUznesenie
25. januára 2023Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov 42, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I, II; 43 Veterinárske vedyMateriályUznesenie

2022

DátumNadpisMateriály k rokovaniuUznesenia
28. novembra 2023Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 21 Baníctvo, geológia a geotechnikaMateriályUznesenie
27. júna 2022Rokovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 31 Textil a odevníctvoMateriályUznesenie
27. júna 2022Rokovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 32 Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuviMateriályUznesenie
21. júna 2022Rokovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 22 HutníctvoMateriályUznesenie
21. júna 2022Rokovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 21 Baníctvo, geológia a geotechnikaMateriályUznesenie
20. júna 2022Rokovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácieMateriályUznesenie

2021

DátumNadpisMateriály k rokovaniuUznesenia
28. novembra 2023Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 21 Baníctvo, geológia a geotechnikaMateriályUznesenie
15. novembra 2021Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 37 Doprava, pošty a telekomunikácieMateriályUznesenie
12. novembra 2021Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 32 Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuviMateriályUznesenie
12. novembra 2021Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 31 Textil a odevníctvoMateriályUznesenie
10. novembra 2021Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografiaMateriályUznesenie
9. novembra 2021Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov 62 Ekonomické vedy; 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, IIMateriályUznesenie
8. novembra 2021Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov 82, 85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I, IIMateriályUznesenie
8. novembra 2021Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov 42, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I, II; 43 Veterinárske vedyMateriályUznesenie
8. novembra 2021Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 33 Spracúvanie drevaMateriályUznesenie
5. novembra 2021Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 29 PotravinárstvoMateriályUznesenie
29. októbra 2021Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 34 Polygrafia a médiáMateriályUznesenie
29. októbra 2021Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov 27 Technická chémia silikátov, 28 Technická a aplikovaná chémiaMateriályUznesenie
27. októbra 2021Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 26 ElektrotechnikaMateriályUznesenie
27. októbra 2021Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov 23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I, IIMateriályUznesenie
25. októbra 2021Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 25 Informačné a komunikačné technológieMateriályUznesenie
15. októbra 2021Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 22 HutníctvoMateriályUznesenie
13. októbra 2021Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 21 Baníctvo, geológia a geotechnikaMateriályUznesenie
7. júna 2021Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografiaMateriályUznesenie
19. februára 2021Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov 82, 85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I, IIMateriályUznesenie

2020

DátumNadpisMateriály k rokovaniuUznesenia
28. novembra 2023Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 21 Baníctvo, geológia a geotechnikaMateriályUznesenie
30. novembra 202022. rokovanie Rady vlády SR pre OVP – per rollamMateriályUznesenie
19. novembra 2020Rokovanie Rady vlády SR pre OVP – per rollamMateriályUznesenie
16. novembra 2020Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 29 PotravinárstvoMateriályUznesenie
12. novembra 2020Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 37 Doprava, pošty a telekomunikácieMateriályUznesenie
11. novembra 2020Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov 62 Ekonomické vedy, 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, IIMateriályUznesenie
23. októbra 2020Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov 42, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I, II; 43 Veterinárske vedyMateriályUznesenie
20. októbra 2020Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov 27 Technická chémia silikátov, 28 Technická a aplikovaná chémiaMateriályUznesenie
16. októbra 2020Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 26 ElektrotechnikaMateriályUznesenie
29. apríla 2020Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov 27 Technická chémia silikátov, 28 Technická a aplikovaná chémiaMateriályUznesenie
7. apríla 2020Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 26 ElektrotechnikaMateriályUznesenie
31. marca 2020Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov 27 Technická chémia silikátov, 28 Technická a aplikovaná chémiaMateriályUznesenie
27. marca 2020Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov 23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I, IIMateriályUznesenie
25. marca 2020Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 34 Polygrafia a médiáMateriályUznesenie
28. januára 202021. rokovanie Rady vlády SR pre OVP – per rollamMateriályUznesenie

2019

DátumNadpisMateriály k rokovaniuUznesenia
28. novembra 2023Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 21 Baníctvo, geológia a geotechnikaMateriályUznesenie
25. októbra 2019Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov 62 Ekonomické vedy, 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, IIMateriályUznesenie
23. októbra 2019Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov 29 PotravinárstvoMateriályUznesenie
21. októbra 2019Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 33 Spracúvanie drevaMateriályUznesenie
10. októbra 2019Desiate rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka. Veterinárske vedyMateriályUznesenie
9. októbra 2019Siedme rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuviMateriályUznesenie
15. mája 2019Šestnáste rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Umenie a umeleckoremeselná tvorbaMateriályUznesenie
14. mája 2019Tretie rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Informačné a komunikačné technológieMateriályUznesenie
25. apríla 2019Jedenáste rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Technická chémia silikátov a Technická a aplikovaná chémiaMateriályUznesenie
24. apríla 2019Siedme rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Textil a odevníctvoMateriályUznesenie
22. februára 2019Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov 29 PotravinárstvoMateriályUznesenie

2018

DátumNadpisMateriály k rokovaniuUznesenia
28. novembra 2023Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 21 Baníctvo, geológia a geotechnikaMateriályUznesenie
15. novembra 2018Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 33 Spracúvanie drevaMateriályUznesenie
15. novembra 2018Pätnáste rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Umenie a umeleckoremeselná tvorbaMateriályUznesenie
15. novembra 2018Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 39 Špeciálne technické odboryMateriályUznesenie
22. októbra 2018DVADSIATE ZASADNUTIE RADY VLÁDY SR PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVUMateriályUznesenie
5. júna 2018Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 34 Polygrafia a médiáMateriályUznesenie
24. mája 2018Štrnáste rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Umenie a umeleckoremeselná tvorbaMateriályUznesenie
23. mája 2018Šieste rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Textil a odevníctvoMateriályUznesenie
22. mája 2018Šieste rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuviMateriályUznesenie
16. mája 2018Jedenáste rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Ekonomické vedy, Ekonomika a organizácia, obchod a službyMateriályUznesenie
15. mája 2018Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografiaMateriályUznesenie
10. mája 2018Desiate rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Technická chémia silikátov a Technická a aplikovaná chémiaMateriályUznesenie
23. januára 2018DEVÄTNÁSTE ZASADNUTIE RADY VLÁDY SR PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVUMateriályUznesenie

2017

DátumNadpisMateriály k rokovaniuUznesenia
28. novembra 2023Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 21 Baníctvo, geológia a geotechnikaMateriályUznesenie
14. novembra 2017Trináste rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Umenie a umeleckoremeselná tvorbaMateriályUznesenie
7. novembra 2017Prvé rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov vzdelávania Špeciálne technické odboryMateriályUznesenie
25. októbra 2017Štvrté rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov vzdelávania Baníctvo, geológia a geotechnikaMateriályUznesenie
17. októbra 2017Ôsme rokovanie Pracovnej skupiny pre skupinu odborov Polygrafia a médiáMateriályUznesenie
3. augusta 2017Piate rokovanie pracovnej skupiny pre verifikáciu potrieb trhu práceMateriályUznesenie
4. júla 2017Štvrté rokovanie pracovnej skupiny pre verifikáciu potrieb trhu práceMateriályUznesenie
26. mája 2017Deviate rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka, Veterinárske vedyMateriályUznesenie
25. mája 2017Tretie rokovanie pracovnej skupiny pre verifikáciu potrieb trhu práceMateriályUznesenie
24. mája 2017Desiate rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Ekonomické vedy, Ekonomika a organizácia, obchod a službyMateriályUznesenie
23. mája 2017Druhé rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Informačné a komunikačné technológieMateriályUznesenie
23. mája 2017Deviate rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov ElektrotechnikaMateriályUznesenie
18. mája 2017Deviate rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov PotravinárstvoMateriályUznesenie
18. mája 2017Tretie rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov vzdelávania Baníctvo, geológia a geotechnikaMateriályUznesenie
17. mája 2017Deviate rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Technická chémia silikátov a Technická a aplikovaná chémiaMateriályUznesenie
11. mája 2017Piate rokovanie Pracovnej skupiny pre skupinu odborov Spracúvanie drevaMateriályUznesenie
11. mája 2017Deviate rokovanie Pracovnej skupiny pre skupinu odborov Doprava, pošty a telekomunikácieMateriályUznesenie
3. mája 2017Dvanáste rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Umenie a umeleckoremeselná tvorbaMateriályUznesenie
30. januára 2017OSEMNÁSTE ZASADNUTIE RADY VLÁDY SR PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVUMateriályUznesenie
25. januára 2017Druhé rokovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre OVP pre verifikáciu potrieb trhu práceMateriályUznesenie

2016

DátumNadpisMateriály k rokovaniuUznesenia
28. novembra 2023Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 21 Baníctvo, geológia a geotechnikaMateriályUznesenie
23. novembra 2016Ôsme rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka, Veterinárske vedyMateriályUznesenie
22. novembra 2016Piate rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuviMateriályUznesenie
9. novembra 2016Ôsme rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Doprava, pošty a telekomunikácieMateriályUznesenie
8. novembra 2016Jedenáste rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Umenie a umeleckoremeselná tvorbaMateriályUznesenie
25. augusta 2016Prvé rokovanie pracovnej skupiny pre verifikáciu potrieb trhu práceMateriályUznesenie
16. júna 2016SEDEMNÁSTE ZASADNUTIE RADY VLÁDY SR PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVUMateriályUznesenie
2. júna 2016Ôsme rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Technická chémia silikátov a Technická a aplikovaná chémiaMateriályUznesenie
1. júna 2016Siedme rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Doprava, pošty a telekomunikácieMateriályUznesenie
31. mája 2016Deviate rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Ekonomické vedy a Ekonomika a organizácia, obchod a službyMateriályUznesenie
30. mája 2016Ôsme rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov PotravinárstvoMateriályUznesenie
30. mája 2016Siedme rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka a Veterinárske vedyMateriályUznesenie
27. mája 2016Siedme rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Stavebníctvo, geodézia a kartografiaMateriályUznesenie
26. mája 2016Štvrté rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Spracúvanie kože, plastov a gumy a výroba obuvixMateriályUznesenie
25. mája 2016Tretie rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov vzdelávania HutníctvoMateriályUznesenie
25. mája 2016Deviate rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výrobaMateriályUznesenie
24. mája 2016Ôsme rokovanie pracovnej skupinu pre skupinu odborov ElektrotechnikaMateriályUznesenie
27. apríla 2016Desiate rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Umenie a umeleckoremeselná tvorba I a IIMateriályUznesenie

2015

DátumNadpisMateriály k rokovaniuUznesenia
28. novembra 2023Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 21 Baníctvo, geológia a geotechnikaMateriályUznesenie
26. novembra 2015Siedme rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Polygrafia a médiáMateriályUznesenie
24. novembra 2015Ôsme rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Ekonomické vedy a Ekonomika a organizácia, obchod a službyMateriályUznesenie
20. novembra 2015Šieste rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Doprava, pošty a telekomunikácieMateriályUznesenie
19. novembra 2015Siedme rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Technická chémia silikátov a Technická a aplikovaná chémiaMateriályUznesenie
18. novembra 2015Spoločné rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Elektrotechnika a pracovnej skupiny pre skupinu odborov Informatika a výpočtová technikaMateriályUznesenie
18. novembra 2015Spoločné rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Elektrotechnika a pracovnej skupiny pre skupinu odborov Informatika a výpočtová technikaMateriályUznesenie
13. novembra 2015Šieste rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka a Veterinárske vedyMateriályUznesenie
12. novembra 2015Šieste rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Stavebníctvo, geodézia a kartografiaMateriályUznesenie
11. novembra 2015Siedme rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov PotravinárstvoMateriályUznesenie
10. novembra 2015Ôsme rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výrobaMateriályUznesenie
9. novembra 2015ŠESTNÁSTE ZASADNUTIE RADY VLÁDY SR PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVUMateriályUznesenie
28. septembra 2015Deviate rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Umenie a umeleckoremeselná tvorba I a IIMateriályUznesenie
10. septembra 2015PÄTNÁSTE ZASADNUTIE RADY VLÁDY SR PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVUMateriályUznesenie
25. júna 2015Šieste rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov PotravinárstvoMateriályUznesenie
24. júna 2015Piate rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Stavebníctvo, geodézia a kartografiaMateriályUznesenie
24. júna 2015Šieste rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Polygrafia a médiáMateriályUznesenie
23. júna 2015Šieste rokovanie pracovnej skupinu pre skupinu odborov ElektrotechnikaMateriályUznesenie
23. júna 2015Siedme rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výrobaMateriályUznesenie
22. júna 2015Siedme rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Ekonomické vedy a Ekonomika a organizácia, obchod a službyMateriályUznesenie
17. júna 2015Šieste rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Technická chémia silikátov a Technická a aplikovaná chémiaMateriályUznesenie
17. júna 2015Štvrté rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Spracúvanie drevaMateriályUznesenie
10. júna 2015Ôsme rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Umenie a umeleckoremeselná tvorba I a IIMateriályUznesenie
9. júna 2015Piate rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka a Veterinárske vedyMateriályUznesenie
9. júna 2015Piate rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Textil a odevníctvoMateriályUznesenie
8. apríla 2015ŠTRNÁSTE ZASADNUTIE RADY VLÁDY SR PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVUMateriályUznesenie
29. januára 2015TRINÁSTE ZASADNUTIE RADY VLÁDY SR PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVUMateriályUznesenie

2014

DátumNadpisMateriály k rokovaniuUznesenia
28. novembra 2023Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 21 Baníctvo, geológia a geotechnikaMateriályUznesenie
4. decembra 2014Siedme rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Umenie a umeleckoremeselná tvorba I a IIMateriályUznesenie
25. novembra 2014Šieste rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výrobaMateriályUznesenie
21. novembra 2014Piate rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Doprava, pošty a telekomunikácieMateriályUznesenie
20. novembra 2014Tretie rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Spracúvanie kože, plastov a gumy a výroba obuviMateriályUznesenie
19. novembra 2014Šieste rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Ekonomické vedy a Ekonomika a organizácia, obchod a službyMateriályUznesenie
13. novembra 2014Piate rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Polygrafia a médiáMateriályUznesenie
3. novembra 2014DVANÁSTE ZASADNUTIE RADY VLÁDY SR PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVUMateriályUznesenie
1. októbra 2014Piate rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Ekonomické vedy, Ekonomika a organizácia, obchod a službyMateriályUznesenie
30. septembra 2014Spoločné rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Strojárstvo a kovospracúvacia výroba a pracovnej skupiny pre skupinu odborov ElektrotechnikaMateriályUznesenie
30. septembra 2014Spoločné rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Strojárstvo a kovospracúvacia výroba a pracovnej skupiny pre skupinu odborov ElektrotechnikaMateriályUznesenie
23. júna 2014JEDENÁSTE ZASADNUTIE RADY VLÁDY SR PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVUMateriályUznesenie
14. mája 2014Piate rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Technická chémia silikátov a Technická a aplikovaná chémiaMateriályUznesenie
13. mája 2014Piate rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov PotravinárstvoMateriályUznesenie
13. marca 2014DESIATE ZASADNUTIE RADY VLÁDY SR PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVUMateriályUznesenie
27. februára 2014Šieste rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Umenie a umeleckoremeselná tvorba I a IIMateriályUznesenie

2013

DátumNadpisMateriály k rokovaniuUznesenia
28. novembra 2023Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 21 Baníctvo, geológia a geotechnikaMateriályUznesenie
4. decembra 2013Tretie rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Spracúvanie drevaMateriályUznesenie
3. decembra 2013Štvrté rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov PotravinárstvoMateriályUznesenie
28. novembra 2013Štvrté rokovanie pracovnej skupinu pre skupinu odborov Doprava, pošty a telekomunikácieMateriályUznesenie
27. novembra 2013Piate rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Umenie a umeleckoremeselná tvorba I a IIMateriályUznesenie
26. novembra 2013Štvrté rokovanie pracovnej skupinu pre skupinu odborov Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výrobaMateriályUznesenie
21. novembra 2013Štvrté rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Technická chémia silikátov a Technická a aplikovaná chémiaMateriályUznesenie
19. novembra 2013Štvrté rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Ekonomické vedy a Ekonomika a organizácia, obchod a službyMateriályUznesenie
14. novembra 2013Štvrté rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka a Veterinárske vedyMateriályUznesenie
13. novembra 2013Štvrté rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Stavebníctvo, geodézia a kartografiaMateriályUznesenie
12. novembra 2013Štvrté rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Textil a odevníctvoMateriályUznesenie
6. novembra 2013Štvrté rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Polygrafia a médiáMateriályUznesenie
5. novembra 2013Štvrté rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov ElektrotechnikaMateriályUznesenie
28. októbra 2013DEVIATE ZASADNUTIE RADY VLÁDY SR PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVUMateriályUznesenie
20. júna 2013ȎSME ZASADNUTIE RADY VLÁDY SR PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVUMateriályUznesenie
18. apríla 2013Štvrté rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Umenie a umeleckoremeselná tvorba I a IIMateriályUznesenie
4. marca 2013SIEDME ZASADNUTIE RADY VLÁDY SR PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVUMateriályUznesenie

2012

DátumNadpisMateriály k rokovaniuUznesenia
28. novembra 2023Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 21 Baníctvo, geológia a geotechnikaMateriályUznesenie
29. novembra 2012Tretie rokovanie pracovnej skupinu pre skupinu odborov ElektrotechnikaMateriályUznesenie
28. novembra 2012Tretie rokovanie pracovnej skupinu pre skupinu odborov Doprava, pošty a telekomunikácieMateriályUznesenie
27. novembra 2012Tretie rokovanie pracovnej skupinu pre skupinu odborov Polygrafia a médiáMateriályUznesenie
26. novembra 2012Tretie rokovanie pracovnej skupinu pre skupinu odborov Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výrobaMateriályUznesenie
21. novembra 2012Tretie rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Stavebníctvo, geodézia a kartografiaMateriályUznesenie
20. novembra 2012Tretie rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov PotravinárstvoMateriályUznesenie
15. novembra 2012Tretie rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka a Veterinárske vedyMateriályUznesenie
14. novembra 2012Tretie rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Technická chémia silikátov a Technická a aplikovaná chémiaMateriályUznesenie
13. novembra 2012Tretie rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Textil a odevníctvoMateriályUznesenie
8. novembra 2012Tretie rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Umenie a umeleckoremeselná tvorba I a IIMateriályUznesenie
7. novembra 2012Tretie rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Ekonomické vedy a Ekonomika a organizácia, obchod a službyMateriályUznesenie
7. júna 2012ŠIESTE ZASADNUTIE RADY VLÁDY SR PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVUMateriályUznesenie
31. mája 2012Druhé rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojovMateriályUznesenie
30. mája 2012Druhé rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov ElektrotechnikaMateriályUznesenie
29. mája 2012Druhé rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov PotravinárstvoMateriályUznesenie
24. mája 2012Druhé rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Doprava, pošty a telekomunikácieMateriályUznesenie
23. mája 2012Druhé rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Spracúvanie kože, plastov a gumy a výroba obuviMateriályUznesenie
22. mája 2012Druhé rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Stavebníctvo, geodézia a kartografiaMateriályUznesenie
17. mája 2012Druhé rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Polygrafia a médiáMateriályUznesenie
16. mája 2012Druhé rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Textil a odevníctvoMateriályUznesenie
15. mája 2012Druhé rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Umenie a umeleckoremeselná tvorba I a IIMateriályUznesenie
3. mája 2012Druhé rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Ekonomické vedy a Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, IIMateriályUznesenie
26. apríla 2012Druhé rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Technická chémia silikátov a Technická a aplikovaná chémiaMateriályUznesenie
25. apríla 2012Druhé rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výrobaMateriályUznesenie
24. apríla 2012Druhé rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov vzdelávania Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka a Veterinárske vedyMateriályUznesenie
18. apríla 2012Druhé rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov vzdelávania HutníctvoMateriályUznesenie
17. apríla 2012Druhé rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov vzdelávania Baníctvo, geológia a geotechnikaMateriályUznesenie

2011

DátumNadpisMateriály k rokovaniuUznesenia
28. novembra 2023Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 21 Baníctvo, geológia a geotechnikaMateriályUznesenie
5. decembra 2011PIATE ZASADNUTIE RADY VLÁDY SR PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVUMateriályUznesenie
26. mája 2011Prvé rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov vzdelávania Stavebníctvo, geodézia a kartografiaMateriályUznesenie
25. mája 2011Prvé rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov vzdelávania Textil a odevníctvoMateriályUznesenie
24. mája 2011Prvé rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov vzdelávania Umenie a umeleckoremeselná tvorba I a IIMateriályUznesenie
19. mája 2011Prvé rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov vzdelávania Polygrafia a médiáMateriályUznesenie
18. mája 2011Spoločné rokovanie pracovných skupín pre skupiny odborov vzdelávania Technická chémia silikátov, Technická a aplikovaná chémia a PotravinárstvoMateriályUznesenie
18. mája 2011Spoločné rokovanie pracovných skupín pre skupiny odborov vzdelávania Technická chémia silikátov, Technická a aplikovaná chémia a PotravinárstvoMateriályUznesenie
17. mája 2011Prvé rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov vzdelávania Spracúvanie kože, plastov a gumy a výroba obuviMateriályUznesenie
12. mája 2011Spoločné rokovanie pracovných skupín pre skupiny odborov vzdelávania Hutníctvo a Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I a IIMateriályUznesenie
12. mája 2011Spoločné rokovanie pracovných skupín pre skupiny odborov vzdelávania Hutníctvo a Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I a IIMateriályUznesenie
10. mája 2011Prvé rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov vzdelávania Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojovMateriályUznesenie
5. mája 2011Prvé rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov vzdelávania Ekonomické vedy, Ekonomika a organizácia, obchod a služby I a IIMateriályUznesenie
4. mája 2011Spoločné rokovanie pracovných skupín pre skupiny odborov vzdelávania Elektrotechnika a Doprava, pošty a telekomunikácieMateriályUznesenie
4. mája 2011Spoločné rokovanie pracovných skupín pre skupiny odborov vzdelávania Elektrotechnika a Doprava, pošty a telekomunikácieMateriályUznesenie
27. apríla 2011Prvé rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov vzdelávania Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I, II a Veterinárske vedyMateriályUznesenie
13. apríla 2011Prvé rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov vzdelávania Baníctvo, geológia a geotechnikaMateriályUznesenie

2010

DátumNadpisMateriály k rokovaniuUznesenia
28. novembra 2023Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 21 Baníctvo, geológia a geotechnikaMateriályUznesenie
19. októbra 2010ŠTVRTÉ ZASADNUTIE RADY VLÁDY SR PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVUMateriályUznesenie
2. júna 2010TRETIE ZASADNUTIE RADY VLÁDY SR PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVUMateriályUznesenie
30. marca 2010DRUHÉ ZASADNUTIE RADY VLÁDY SR PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVUMateriályUznesenie

2009

DátumNadpisMateriály k rokovaniuUznesenia
28. novembra 2023Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 21 Baníctvo, geológia a geotechnikaMateriályUznesenie
27. októbra 2009USTANOVUJÚCE ZASADANIE RADY VLÁDY SR PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVUMateriályUznesenie