Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 22 Hutníctvo

Posúdenie návrhu aktualizácie odborov vzdelávania skupiny 22 Hutníctvo

Predkladá: Republiková únia zamestnávateľov