Predseda rady vlády:

Mgr. Ján Horecký minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Podpredsedovia rady vlády:

PhDr. Soňa Gaborčáková Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Tajomník rady vlády:

Ing. Branislav Hadár Štátny inštitút odborného vzdelávania

Členovia rady vlády:

JUDr. Zuzana Dzurendová Úrad vlády Slovenskej republiky
Mgr. Ľubica Srnáková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Prof. PhDr. Mgr. Monika Jankechová, PhD. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Ing. Tomáš Kakula, PhD. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mgr. Miroslav Sopko Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Ing. Iveta Šimonovičová Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Mgr. Tatiana Harsová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Ing. Tatiana Palková Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Mgr. Jana Zápalová Bratislavský samosprávny kraj
Mgr. Janka Školová Žilinský samosprávny kraj
Ing. Eva Žernovičová Trenčiansky samosprávny kraj
RNDr. Vladimír Gubiš Nitriansky samosprávny kraj
Mgr. Jana Slačková Banskobystrický samosprávny kraj
Ing. Slavomír Kožár, MBA Košický samosprávny kraj
PaedDr. Ján Furman Prešovský samosprávny kraj
Mgr. Stanislav Pravda Trnavský samosprávny kraj
Ing. Mário Lelovský Republiková únia zamestnávateľov
Ing. Adrián Ďurček Slovenská obchodná a priemyselná komora
Ing. Jozef Artim, CSc. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Mgr. Šimon Ihnát Slovenská živnostenská komora
Bc. Dávid Hančinský Slovenská lesnícka komora
Ing. Ivan Nemeth, MBA Slovenská banská komora
RNDr. Oto Nevický, MBA Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
Ing. Alexej Beljajev Asociácia priemyselných zväzov
Ing. Peter Danko Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
Ing. Peter Pavlík Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky