Predseda rady vlády:

JUDr. Ing. Tomáš Drucker minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Podpredsedovia rady vlády:

PhDr. Soňa Gaborčáková Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Tajomník rady vlády:

Ing. Branislav Hadár Štátny inštitút odborného vzdelávania

Členovia rady vlády:

JUDr. Zuzana Dzurendová Úrad vlády Slovenskej republiky
Mgr. Karol Jakubík, LL.M Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Prof. PhDr. Mgr. Monika Jankechová, PhD. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Ing. Iveta Šimonovičová Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Mgr. Tatiana Harsová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Ing. Tatiana Palková Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Mgr. Jana Zápalová Bratislavský samosprávny kraj
Mgr. Miroslava Abrmanová Žilinský samosprávny kraj
Trenčiansky samosprávny kraj
Nitriansky samosprávny kraj
Mgr. Jana Slačková Banskobystrický samosprávny kraj
Košický samosprávny kraj
PaedDr. Ján Furman Prešovský samosprávny kraj
Mgr. Stanislav Pravda Trnavský samosprávny kraj
Ing. Mário Lelovský Republiková únia zamestnávateľov
Ing. Adrián Ďurček Slovenská obchodná a priemyselná komora
Ing. Jozef Artim, CSc. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Mgr. Šimon Ihnát Slovenská živnostenská komora
Ing. Igor Viszlai Slovenská lesnícka komora
Ing. Ivan Nemeth, MBA Slovenská banská komora
RNDr. Oto Nevický, MBA Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
Ing. Alexej Beljajev Asociácia priemyselných zväzov
Ing. Peter Danko Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
Ing. Peter Pavlík Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky