Predseda rady vlády:

Mgr. Branislav Gröhling minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Podpredsedovia rady vlády:

PhDr. Soňa Gaborčáková Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ing. Daniela Hilčíková Trenčiansky samosprávny kraj
Ing. Robert Schmidt Slovenská živnostenská komora
Ing. Ivan Šóš, PhD. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

Tajomník rady vlády:

Ing. Branislav Hadár Štátny inštitút odborného vzdelávania

Členovia rady vlády:

JUDr. Zuzana Dzurendová Úrad vlády Slovenskej republiky
Ing. Marian Galan Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Prof. PhDr. Mgr. Monika Jankechová, PhD. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Ing. Mgr. Miriam Letašiová Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
PaedDr. Hana Blažíčková Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Ing. Iveta Šimonovičová Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Mgr. Dagmara Bezáková Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
JUDr. Martina Kubešová Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Mgr. Jana Zápalová Bratislavský samosprávny kraj
Mgr. Janka Školová Žilinský samosprávny kraj
RNDr. Vladimír Gubiš Nitriansky samosprávny kraj
Ing. Miroslav Martiš Banskobystrický samosprávny kraj
Ing. Mária Kokardová Košický samosprávny kraj
PaedDr. Ján Furman Prešovský samosprávny kraj
Mgr. Stanislav Pravda Trnavský samosprávny kraj
Ing. Igor Patráš Republiková únia zamestnávateľov
Ing. Adrián Ďurček Slovenská obchodná a priemyselná komora
Ing. Miroslav Maxon Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Bc. Dávid Hančinský Slovenská lesnícka komora
Ing. Ivan Nemeth, MBA Slovenská banská komora
RNDr. Oto Nevický, MBA Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
Ing. Peter Danko Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky