Tajomník:  Ing. Branislav Hadár

 

Sídlo sekretariátu:

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Bellova 54/a
837 63 Bratislava 3

Tel.: 02/5477 6774, 5477 6777
Fax: 02/5477 6774
E-mail: sekretariat@radavladyovp.sk