Rokovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov 27 Technická chémia silikátov, 28 Technická a aplikovaná chémia

  1. Otvorenie
  2. Posúdenie návrhu nového Štátneho vzdelávacieho programu pre skupinu odborov vzdelávania 27 Technická chémia silikátov (1. časť, 2. časť, 3. časť, 4. časť)

          Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania

  1. Posúdenie návrhu nového Štátneho vzdelávacieho programu pre skupinu odborov vzdelávania 28 Technická a aplikovaná chémia (1. časť, 2. časť, 3. časť, 4. časť)

          Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania

  1. Posúdenie návrhu aktualizácie odborov vzdelávania skupinu 27 Technická chémia silikátov

          Predkladá: Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR

  1. Posúdenie návrhu aktualizácie odborov vzdelávania skupinu 28 Technická a aplikovaná chémia

          Predkladá: Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR

  1. Rôzne
  2. Záver