Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov 62 Ekonomické vedy, 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II

Posúdenie návrhu aktualizácie odborov vzdelávania skupiny 62 Ekonomické vedy; 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II (1. časť, 2. časť)

Predkladá: Republiková únia zamestnávateľov