Rokovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov 62 Ekonomické vedy; 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II

Program:

  1. Otvorenie
  2. Posúdenie návrhu nového Štátneho vzdelávacieho programu pre skupiny odborov vzdelávania 62 Ekonomické vedy, 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II. (1. časť; 2. časť)                                                Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  3. Rôzne
  4. Záver