Rokovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov 23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I, II

  1. Otvorenie
  2. Posúdenie návrhu nového Štátneho vzdelávacieho programu pre skupiny odborov vzdelávania 23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I, II (1. časť, 2. časť, 3. časť, 4. časť, 5. časť)

          Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania

  1. Posúdenie návrhu aktualizácie odborov vzdelávania skupín 23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I, II (1. časť, 2. časť, 3. časť)

          Predkladá: Asociácia priemyselných zväzov a dopravy a Slovenská obchodná a priemyselná komora

  1. Rôzne
  2. Záver