Jedenáste rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Technická chémia silikátov a Technická a aplikovaná chémia

Program:

1. Otvorenie
2.  Posúdenie návrhu projektu experimentálneho overovania nových odborov vzdelávania – operátor  spracovania plastov, technik  spracovania plastov, špecialista  spracovania plastov (1. časť, 2. časť, 3. časť, 4. časť)
    Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3.  Posúdenie návrhu projektu experimentálneho overovania nového študijného odboru technik pre chemický a farmaceutický priemysel (1. časť, 2. časť, 3. časť)
    Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania 
4. Rôzne
5. Záver