Desiate rokovanie pracovnej skupiny pre skupiny odborov Technická chémia silikátov a Technická a aplikovaná chémia

Program rokovania

1.     Otvorenie
2.     Posúdenie návrhu projektu experimentálneho overovania študijného odboru „procesný špecialista pre chemický a farmaceutický priemysel“ (časť 1, časť 2, časť 3, časť 4, časť 5, časť 6, časť 7, časť 8)
        Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3.     Rôzne
4.     Záver