Rokovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 34 Polygrafia a médiá

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu nového Štátneho vzdelávacieho programu pre skupinu odborov vzdelávania 34 Polygrafia a médiá (1. časť, 2. časť, 3. časť)
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Posúdenie návrhu aktualizácie odborov vzdelávania skupiny 34 Polygrafia a médiá
Predkladá: Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
4. Rôzne
5. Záver