Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 33 Spracúvanie dreva

Posúdenie návrhu normatívu materiálno-technického a priestorového zabezpečenia študijného odboru

3348 M tvorba nábytku a interiéru