Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov 42, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I, II; 43 Veterinárske vedy

Posúdenie návrhu normatívu materiálno-technického a priestorového zabezpečenia učebného odboru

4582 H včelár včelárka