Prvé rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov vzdelávania Špeciálne technické odbory

Program:

 1. Otvorenie
 2. Posúdenie návrhov normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia študijných odborov
 • 3916 M životné prostredie
 • 3917 M 02 technické a informatické služby – v strojárstve
 • 3917 M 03 technické a informatické služby – v elektrotechnike
 • 3917 M 04 technické a informatické služby – v chémii
 • 3917 M 06 technické a informatické služby – v stavebníctve
 • 3917 M 08 technické a informatické služby – mechanizácia a doprava v poľnohospodárstve
 • 3917 M 09 technické a informatické služby – zasielateľstvo
 • 3917 M 10 technické a informatické služby – odevníctvo
 • 3917 M 11 technické a informatické služby – obuvníctvo
 • 3917 M 12 technické a informatické služby – spracúvanie dreva
 • 3918 M technické lýceum

     Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania

 1. Rôzne
 2. Záver