Rokovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov 82, 85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I, II

  1. Otvorenie
  2. Posúdenie návrhu nového Štátneho vzdelávacieho programu pre skupiny odborov vzdelávania 82, 85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I, II (1. časť, 2. časť, 3. časť, 4. časť)

Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania

3. Rôzne

4. Záver