DVADSIATE ZASADNUTIE RADY VLÁDY SR PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVU

Program:

1. Otvorenie.

2. Odvetvové koncepcie odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania, skupiny povolaní a odborných činností (§ 30 ods. 3 zákona č. 61/2015 Z. z. v znení zákona č. 209/2018 Z. z.).

2.1 Odvetvová koncepcia odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolaní a odborných činností rezortu hospodárstva
Predkladá: Ing. Mgr. Miriam Letašiová, Ministerstvo hospodárstva SR

2.2 Odvetvová koncepcia odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolaní a odborných činností rezortu dopravy a výstavby
Predkladá: Ing. Iveta Šimonovičová, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

2.3 Odvetvová koncepcia odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolaní a odborných činností rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Predkladá: Mgr. Dagmara Bezáková, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

2.4 Odvetvová koncepcia odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolaní a odborných činností rezortu kultúry
Predkladá: PaedDr. Hana Blažíčková,  Ministerstvo kultúry SR

2.5 Odvetvová koncepcia odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolaní a odborných činností rezortu životného prostredia
Predkladá: JUDr. Martina Kubešová,  Ministerstvo životného prostredia SR

3. Aktualizácia regionálnych stratégií výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej   pôsobnosti samosprávnych krajov (§ 31 ods. 1 zákona č. 61/2015 Z. z. v znení zákona č. 209/2018 Z. z.).

3.1 Informácia o aktualizácii regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja
Predkladá: Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja

3.2 Informácia o aktualizácii regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja
Predkladá: Úrad Bratislavského samosprávneho kraja

3.3 Informácia o aktualizácii regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja
Predkladá: Úrad Trnavského samosprávneho kraja

3.4 Informácia o aktualizácii regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja
Predkladá: Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

3.5 Informácia o aktualizácii regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Predkladá: Úrad Žilinského samosprávneho kraja

3.6 Informácia o aktualizácii regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja
Predkladá: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

3.7 Informácia o aktualizácii regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja
Predkladá: Úrad Prešovského samosprávneho kraja

3.8 Informácia o aktualizácii regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Predkladá: Úrad Košického samosprávneho kraja

4. Rôzne.

5. Záver.