Tretie rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Informačné a komunikačné technológie

Program:

1. Otvorenie
2.  Posúdenie návrhu experimentálneho overovania študijného odboru 25xx M inteligentné technológie
    Predkladá: Tatranská akadémia, n. o. Poprad
3.  Posúdenie návrhu experimentálneho overovania študijného odboru 25xx M programovanie digitálnych technológií
    Predkladá: Úrad Košického samosprávneho kraja
4. Rôzne
5. Záver