Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov 82, 85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I, II

Posúdenie návrhov normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia odborov vzdelávania

8207 Q sklársky dizajn

8523 K tvorba vitrážového skla a smaltu