Rokovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 26 Elektrotechnika

  1. Otvorenie
  2. Posúdenie návrhu nového Štátneho vzdelávacieho programu pre skupinu odborov vzdelávania 26 Elektrotechnika (1. časť, 2. časť, 3. časť, 4. časť)

          Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania

  1. Posúdenie návrhu aktualizácie odborov vzdelávania skupiny 26 Elektrotechnika

          Predkladá: Asociácia priemyselných zväzov a dopravy a Slovenská obchodná a priemyselná komora

  1. Rôzne
  2. Záver