Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov 29 Potravinárstvo

Posúdenie návrhov normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia odborov vzdelávania:

2956 H mäsiar kuchár

2950 M poradenstvo vo výžive