Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia

Posúdenie návrhu projektu experimentálneho overovania nového študijného odboru

36xx M vodné hospodárstvo