Rokovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov 42, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I, II; 43 Veterinárske vedy

  1. Otvorenie
  2. Posúdenie návrhu nového Štátneho vzdelávacieho programu pre skupiny odborov vzdelávania 42, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I, II (1. časť, 2. časť, 3. časť, 4. časť, 5. časť)

          Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania

  1. Posúdenie návrhu nového Štátneho vzdelávacieho programu pre skupinu odborov vzdelávania 43 Veterinárske vedy (1. časť, 2. časť)

          Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania

  1. Rôzne
  2. Záver