Rokovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov 42, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I, II; 43 Veterinárske vedy

Program:

  1. Otvorenie
  2. Posúdenie návrhu projektu experimentálneho overovania študijného odboru 43xx M veterinárny asistent pre bezpečnosť potravín                                                                                                                                                            Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  3. Rôzne
  4. Záver