Rokovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 33 Spracúvanie dreva

  1. Otvorenie
  2. Posúdenie návrhu nového Štátneho vzdelávacieho programu pre skupinu odborov vzdelávania 33 Spracúvanie dreva (1. časť, 2. časť, 3. časť, 4. časť)

          Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania

  1. Posúdenie návrhu aktualizácie odborov vzdelávania skupiny 33 Spracúvanie dreva

          Predkladá: Republiková únia zamestnávateľov

  1. Rôzne
  2. Záver