Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 37 Doprava, pošty a telekomunikácie

Posúdenie návrhu normatívu materiálno-technického a priestorového zabezpečenia učebného odboru

3762 H železničiar