Deviate rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Elektrotechnika

Program:

1.    Otvorenie

2.    Posúdenie návrhu vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov pre odbory vzdelávania v systéme duálneho vzdelávania

·         2683 H 12 elektromechanik – automatizačná technika

·         2697 N mechanik elektrotechnik

        Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania

3.    Posúdenie návrhu aktualizácie Štátneho vzdelávacieho programu pre skupinu odborov 26 Elektrotechnika

        Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania

4.    Rôzne

5.    Záver