Trináste rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Umenie a umeleckoremeselná tvorba

Program:

 1. Otvorenie
 2. Posúdenie návrhov normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia odborov vzdelávania:
  • 8223 M úžitková fotografia
  • 8233 M 02 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – umelecké zámočníctvo a kováčstvo
  • 8233 M 03 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – plošné a plastické rytie kovov
  • 8233 M 04 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – umelecké odlievanie
  • 8245 M 01 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb
  • 8248 M kameňosochárstvo
  • 8279 M dizajn a tvarovanie dreva
  • 8289 M keramický dizajn
  • 8295 M tvorba vitrážneho skla a smaltu
  • 8501 L umeleckoremeselné práce
  • 8541 H umelecký kováč a zámočník
  • 8545 H zlatník a klenotník
  • 8564 H umelecký smaltér

               Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania

 1. Rôzne
 2. Záver