Rokovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 39 Špeciálne technické odbory

  1. Otvorenie
  2. Posúdenie návrhu nového Štátneho vzdelávacieho programu pre skupinu odborov vzdelávania 39 Špeciálne technické odbory (1. časť, 2. časť)

          Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania

  1. Posúdenie návrhu aktualizácie odborov vzdelávania skupiny 39 Špeciálne technické odbory

          Predkladá: Republiková únia zamestnávateľov

  1. Rôzne
  2. Záver