Rokovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 29 Potravinárstvo

  1. Otvorenie
  2. Posúdenie návrhu nového Štátneho vzdelávacieho programu pre skupinu odborov vzdelávania 29 Potravinárstvo (1. časť, 2. časť, 3. časť, 4. časť, 5. časť)

          Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania

  1. Rôzne
  2. Záver