Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 32 Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi

Posúdenie návrhu nového ŠVP pre skupinu odborov 32 Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi (1. časť, 2. časť)