Per rollam hlasovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov 27 Technická chémia silikátov, 28 Technická a aplikovaná chémia

Posúdenie návrhu projektu experimentálneho overovania nového učebného odboru

28xx H prevádzkový chemik