Rokovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov 37 Doprava, pošty a telekomunikácie

1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhu nového Štátneho vzdelávacieho programu pre skupinu odborov vzdelávania 37 Doprava, pošty a telekomunikácie (1. časť, 2. časť, 3. časť, 4. časť)
Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania
3. Posúdenie návrhu aktualizácie odborov vzdelávania skupiny 37 Doprava, pošty a telekomunikácie
Predkladá: Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
4. Rôzne
5. Záver