Pätnáste rokovanie pracovnej skupiny pre skupinu odborov Umenie a umeleckoremeselná tvorba

Program:

1. Otvorenie
2. Posúdenie návrhov normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia odborov vzdelávania:

  • 8244 M modelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov
  • 8283 M reklamná tvorba
  • 8296 M grafický dizajn
  • 8290 M masmediálna tvorba
  • 8503 K 01 umeleckoremeselné spracúvanie kovov – kováčske a zámočnícke práce
  • 8504 K 02 umeleckoremeselné spracúvanie dreva – rezbárske práce
  • 8555 H umelecký rezbár

    Predkladá: Štátny inštitút odborného vzdelávania

3. Rôzne
4. Záver